कक्षा ११र १२ पास भएका छात्र तथा छात्राहरुलाई सुचना ...

Sindhuli Campus

2016-12-09

no response

सुचना : कक्षा ११र १२ पास भएका छात्र तथा छात्राहरुले स्नातक तह संकाय शिक्षा शास्त्र तथा मानवीकी र व्यवस्थापनका जुनसुकै इच्छाएको विषय लिइ अध्ययन गर्न पाउने जानकारी सम्पुणर््ा विद्दार्थीहरुलाइ जनकारी गराइन्छ । का. बा. क्याम्पस प्रमुख

Read More

Annual Report 2072

Sindhuli Campus

2016-06-22

no response

Read More

सिन्धुली जिल्लाको ऐतिहासिक तथा QAA प्राप्त यस क्याम्पसमा शैक्षिक शत्र २०७३ सालको लागि कक्षा ११ मा मानबिकी, शिक्षा तथा बाणिज्य शंकायमा धमाधम भर्ना भईरहेको जानकारी गराउछौ ।

Sindhuli Campus

2016-06-23

no response

सिन्धुली जिल्लाको ऐतिहासिक तथा QAA प्राप्त यस क्याम्पसमा शैक्षिक शत्र २०७३ सालको लागि कक्षा ११ मा मानबिकी, शिक्षा तथा बाणिज्य शंकायमा धमाधम भर्ना भईरहेको जानकारी गराउछौ ।

Read More