कक्षा ११र १२ पास भएका छात्र तथा छात्राहरुलाई सुचना ...

Sindhuli Campus

2016-12-09

no response

सुचना : कक्षा ११र १२ पास भएका छात्र तथा छात्राहरुले स्नातक तह संकाय शिक्षा शास्त्र तथा मानवीकी र व्यवस्थापनका जुनसुकै इच्छाएको विषय लिइ अध्ययन गर्न पाउने जानकारी सम्पुणर््ा विद्दार्थीहरुलाइ जनकारी गराइन्छ । का. बा. क्याम्पस प्रमुख

Download Read More

सिन्धुली जिल्लाको ऐतिहासिक तथा QAA प्राप्त यस क्याम्पसमा शैक्षिक शत्र २०७३ सालको लागि कक्षा ११ मा मानबिकी, शिक्षा तथा बाणिज्य शंकायमा धमाधम भर्ना भईरहेको जानकारी गराउछौ ।

Sindhuli Campus

2016-06-23

no response

सिन्धुली जिल्लाको ऐतिहासिक तथा QAA प्राप्त यस क्याम्पसमा शैक्षिक शत्र २०७३ सालको लागि कक्षा ११ मा मानबिकी, शिक्षा तथा बाणिज्य शंकायमा धमाधम भर्ना भईरहेको जानकारी गराउछौ ।

Download Read More