कक्षा ११र १२ पास भएका छात्र तथा छात्राहरुलाई सुचना ...

Sindhuli Campus

no response

सुचना : कक्षा ११र १२ पास भएका छात्र तथा छात्राहरुले स्नातक तह संकाय शिक्षा शास्त्र तथा मानवीकी र व्यवस्थापनका जुनसुकै इच्छाएको विषय लिइ अध्ययन गर्न पाउने जानकारी सम्पुणर््ा विद्दार्थीहरुलाइ जनकारी गराइन्छ । का. बा. क्याम्पस प्रमुख