सिन्धुलि बहुमुखी क्याम्पस, सिन्धुलि छत्रबृत्ति बितरन २०७५

Sindhuli Campus

2019-12-08

no response

उपर्युक्त सम्बन्धमा यस सिन्धुली बहुमुखी क्याम्पसमा शै.स. २०७५/०७६ सालमा तपसिलका संकाय तथा तहमा अध्ययनरत छात्र तथा छात्राहरुलाई छात्रवृत्ति वितरण गरिएको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।

Download Read More

परिक्षा सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सुचना

Sindhuli Campus

2019-06-18

no response

०५८ साल र त्यस पछि भर्ना भई परिक्षाको समय सिमा नाघेका विधार्थीहरुको शोधपत्र, प्रयोगात्मक र शिक्षण अभ्यास विषयको परिक्षा फारम र परिक्षा सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सुचना

Download Read More

Exam Form: MBS and MPA semester system (2018 onwards)

Sindhuli Campus

0000-00-00

no response

Click here to download the form

Download Read More

सिन्धुली जिल्लाको ऐतिहासिक तथा QAA प्राप्त यस क्याम्पसमा शैक्षिक शत्र 2076 सालको लागि कक्षा ११ मा मानबिकी, शिक्षा तथा बाणिज्य शंकायमा धमाधम भर्ना भईरहेको जानकारी गराउछौ ।

Sindhuli Campus

2019-07-19

no response

सिन्धुली जिल्लाको ऐतिहासिक तथा QAA प्राप्त यस क्याम्पसमा शैक्षिक शत्र 2076 सालको लागि कक्षा ११ मा मानबिकी, शिक्षा तथा बाणिज्य शंकायमा धमाधम भर्ना भईरहेको जानकारी गराउछौ ।

Download Read More