परिक्षा सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सुचना

Sindhuli Campus

no response

०५८ साल र त्यस पछि भर्ना भई परिक्षाको समय सिमा नाघेका विधार्थीहरुको शोधपत्र, प्रयोगात्मक र शिक्षण अभ्यास विषयको परिक्षा फारम र परिक्षा सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सुचना