News and Events

Protected: Annex 1-116 (Page No. 1-915)

This content is password protected. To view it please enter your password below: Password:

Read more

Protected: SSR – 2080

This content is password protected. To view it please enter your password below: Password:

Read more

Protected: Annex 1- 116 (Page No. 1-915)

This content is password protected. To view it please enter your password below: Password:

Read more

Protected: Annex 1-72 (Page No. 1-554)

This content is password protected. To view it please enter your password below: Password:

Read more

Protected: SSR – 2080

This content is password protected. To view it please enter your password below: Password:

Read more

Protected: EXample password protected file

This content is password protected. To view it please enter your password below: Password:

Read more

सिन्धुली बहुमुखी क्याम्पस, सिन्धुली छत्रर्बत्ति बितरन २०७५

उपर्युक्त सम्बन्धमा यस सिन्धुली बहुमुखी क्याम्पसमा शै.स. २०७५/०७६ सालमा तपसिलका संकाय तथा तहमा अध्ययनरत छात्र तथा छात्राहरुलाई...

Read more

सिन्धुली जिल्लाको ऐतिहासिक तथा QAA प्राप्त यस क्याम्पसमा शैक्षिक शत्र 2076 सालको लागि कक्षा ११ मा मानबिकी, शिक्षा तथा बाणिज्य शंकायमा धमाधम भर्ना भईरहेको जानकारी गराउछौ ।

सिन्धुली जिल्लाको ऐतिहासिक तथा QAA प्राप्त यस क्याम्पसमा शैक्षिक शत्र 2076 सालको लागि कक्षा ११ मा मानबिकी,...

Read more