Final Project Report बुझाउने बारे सूचना Download View

Protected: SSR Report View

Audit Report 2074/075 View

Annual Report Download View

Exam Schedule:4/3 Years B.B.S, B.Ed, B.Sc, and B.A. Second Year-2076 Download View

Exam Form: MBS and MPA semester system (2018 onwards) Download View

परिक्षा सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सुचना Download View

सिन्धुली बहुमुखी क्याम्पस, सिन्धुली छत्रर्बत्ति बितरन २०७५

उपर्युक्त सम्बन्धमा यस सिन्धुली बहुमुखी क्याम्पसमा शै.स. २०७५/०७६ सालमा तपसिलका संकाय तथा तहमा अध्ययनरत छात्र तथा छात्राहरुलाई...

Read more

सिन्धुली जिल्लाको ऐतिहासिक तथा QAA प्राप्त यस क्याम्पसमा शैक्षिक शत्र 2076 सालको लागि कक्षा ११ मा मानबिकी, शिक्षा तथा बाणिज्य शंकायमा धमाधम भर्ना भईरहेको जानकारी गराउछौ ।

सिन्धुली जिल्लाको ऐतिहासिक तथा QAA प्राप्त यस क्याम्पसमा शैक्षिक शत्र 2076 सालको लागि कक्षा ११ मा मानबिकी,...

Read more